Юридична допомога
Питання та відповіді
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість 09.12.2018, 23:48

Головна » FAQ [ Додати питання ]

Підкажіть будь ласка, які документи необхідні для реєстрації права, а саме договору купівлі-продажу, власності в БТІ? заздалегідь вдячний!!!

Відповідно до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5, ст. 2.1 та 2.2 - 2.1. Для проведення державної реєстрації виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі) або уповноважена ним (ними) особа подає реєстратору БТІ заяву про державну реєстрацію прав за формою, визначеною у додатку 1.
 Заява про державну реєстрацію прав подається реєстратору того БТІ, яке здійснює свою діяльність відповідно до договору з Адміністратором Реєстру прав на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації.
До заяви про державну реєстрацію прав додаються правовстановлювальні документи (додаток 2), їх нотаріально засвідчені копії, документи, що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав та видачу витягу про державну реєстрацію прав, а також інші документи, визначені Положенням.
Також під час подання заяви про державну реєстрацію прав фізична особа повинна пред'явити паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, та документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадку, встановленому законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому законодавством порядку.
Під паспортом або іншим документом, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, слід розуміти паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює.
Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, які виникли відповідно до правочинів, що не підлягають нотаріальному посвідченню, заявником (заявниками) подаються витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна.
Для проведення державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, яке виникло відповідно до правочинів, що не підлягають нотаріальному посвідченню, крім документів, передбачених пунктом 2.5 Положення, заявником (заявниками) подається витяг з Державного реєстру іпотек.
У разі наявності обтяження такого нерухомого майна іпотекою реєстратору БТІ подається документ, що підтверджує надання іпотекодержателем згоди на передачу іпотекодавцем предмета іпотеки в користування (найм, оренду).
Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі договорів іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, реєстратору БТІ, крім документів, передбачених Положенням, необхідно також надати:
завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, у якій має бути зазначено стислий зміст порушених зобов'язань, вимогу про виконання порушеного зобов'язання у не менше ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги;
документ, який підтверджує сплив тридцятиденного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя, якщо більш тривалий строк не вказано у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;
звіт про оцінку предмета іпотеки, складений після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;
витяг з Державного реєстру іпотек, виданий після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;
витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна, виданий після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі.
Наявність накладеної заборони відчуження нерухомого майна при посвідченні договору іпотеки, за яким відбувається перехід права власності від іпотекодавця до іпотекодержателя, не є підставою для прийняття реєстратором БТІ рішення про відмову в державній реєстрації прав за іпотекодержателем.

 Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявником (заявниками) подається відповідна нота Міністерства закордонних справ, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

 Документи, що встановлюють виникнення, перехід, припинення права власності та інших речових прав на об'єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації, та подаються для проведення такої реєстрації, повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Текст документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, повинен бути написаний розбірливо. Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місцезнаходження повинні бути написані повністю.

Не приймаються для державної реєстрації прав документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

При отриманні заяви про державну реєстрацію прав заявникові (заявникам), за його (їх) бажанням, реєстратором БТІ надається розписка за формою, визначеною у додатку 4.

Після прийняття реєстратором БТІ рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній та повернення заявникові (заявникам) правовстановлювальних документів надана заявникові (заявникам) розписка повертається реєстратору БТІ.
Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана заявником (заявниками) у будь-який момент до прийняття реєстратором БТІ рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній.

Відкликання заяви про державну реєстрацію прав здійснюється шляхом подання заявником (заявниками) письмового клопотання за формою, визначеною у додатку 5, про відкликання заяви про державну реєстрацію прав.

Додаток 1
до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав 

________________________________
________________________________
                           (найменування БТІ)
________________________________
________________________________,
                               (П. І. Б. заявника)

що проживає за адресою: __________
________________________________
________________________________ 


ЗАЯВА
про державну реєстрацію прав

Прошу провести державну реєстрацію _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
               (право власності (вид спільної власності, розмір часток (якщо майно належить на праві спільної часткової власності))
                                                                                                      чи інше речове право)
на _____________________________________________________________________________________________,
                                                                            (об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації)
що знаходиться __________________________________________________________________________________
                                                                                          (поштова чи будівельна адреса об'єкта)
________________________________________________________________________________________________
і належить ______________________________________________________________________________________
                         (П. І. Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи, підстава виникнення права власності чи іншого речового права)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються: ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                (перелік документів)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
   

"___" ____________ 20__ року 
  

Заявник 
  

________________
(підпис) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заяву прийняв 
_______________________
(П. І. Б. реєстратора БТІ) 
_________________
(підпис) 
Порядковий номер заяви в журналі обліку заяв про державну реєстрацію прав _____________ від "___" ____________ 20__ року. 

 

Додаток 2
до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав 


ПЕРЕЛІК
правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно

1. Договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, предметом якого є нерухоме майно, про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ у натурі частки з нерухомого майна, що є у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності.

2. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом.

3. Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом.

4. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видане нотаріусом.

5. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, видане нотаріусом.

6. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування.

7. Свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового фонду.

8. Свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України.

9. Договір відчуження нерухомого майна, що перебуває у податковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов'язання.

10. Рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності.

11. Ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди.

12. Рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації.

13. Дублікат правовстановлювального документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного правовстановлювального документа, видана державним архівом.

14. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом державного майна.

15. Свідоцтво про право власності, видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла.

ПЕРЕЛІК
правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

1. Договір, за яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці, договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), управління об'єктом нерухомого майна, що засвідчує виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

2. Рішення суду про встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

3. Заповіт, у якому встановлено сервітут на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

4. Закон, яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

Доброго дня!
Коллектори заявили про намір подати проти мене позов до суду про стягнення заборгованості на основі договору факторингу (якого я не бачив) плюс штраф.
На два мої рекомендовані листи (з описом) з вимогою надати мені офіційні докази переуступки права вимоги по кредиту, а також правомірність нарахування штрафу відповіді так і не отримав. Були лише листи з погрозами і дзвінки до мене та родичів.
Натомість представник коллекторів каже, що докази буде показувати судді.

З цього приводу в мене питання:
1.Чи мають право коллектори нараховувати штрафи?
2.Які кроки потрібно робити для захисту у разі подання позову?

Сканкопії головних листів з їхньої і з моєї сторони прикріпив.

Дякую!
Ще немає відповіді на це питання.
Додав: Олександр (olf68)

В листопаді 2003 року постановою Господарського суду Хмельницької області сільськогосподарське підприємство було визнано банкрутом, за заявою державної податкової інспекції. В грудні 2005 року на виконання зазначеного рішення суду проведено публічні торги, предметом яких були активи даного с/г підприємства (які були в податковій заставі) де я була визнана переможцем. В січні 2006 року арбітражним керуючим було складено акт прийому-передачі майна та укладено договір купівлі-продажу майнового комплексу. Цей договір у нотаріальному порядку не посвідчувався та у державному реєстрі не реєструвавсь у зв'язку з відсутністю для цього необхідних правових підстав (правовстановлювальних документів на майно). Майно яке було нерухомим, не могло бути зареєстрованим у БТІ через відсутність на час продажу матеріалів технічної інвентаризації та акта прийняття в експлуатацію, а отже мало визначення - капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (незавершене будівництво). Також майно реалізоване на прилюдних торгах, не відносилось і до поняття підприємство та переможець прилюдних торгів не купувала підприємство, як єдиний майновий комплекс, а купувала його в розумінні „нерухоме майно". Вартість майна була мною оплачена в повному обсязі, а згідно з ухвалою Господарського суду Хмельницької області. В листопаді 2006 року Волочиським районним БТІ було зареєстроване моє право власності на майно на підставі рішення Волочиського райсуду від серпня 2006 року (про визнання договору дійсним на підставі ст. 220 ЦКУ). В лютому 2008 року ухвалою апеляційного суду Хмельницької області це рішення райсуду від серпня 2006 року скасоване з мотивів відсутності на момент укладання договору купівлі-продажу майна правовстановлюючих документів на нерухомість та направлено справу на новий розгляд. В лютому 2009 року рішенням Волочиського райсуду мені було відмовлено у визнанні права власності на нерухоме майно через відсутність правовстановлюючих документів на нього. В липні 2011 року рішенням Волочиського райсуду, без моєї участі у справі, було передано у комунальну власність безхазяйне нерухоме майно, що мною було куплено на аукціоні.
Я звернулася до суду про визнання сільської ради недобросовісним набувачем та скасування реєстрації майна як безхазяйного. Суд першої апеляційної інстанції мені відмовив оскільки, сільська рада набула право власності на вказане майно у відповідності із законом на підставі рішення суду, яке є обов'язковим для виконання, суд не погоджується з доводами моєї апеляційної скарги про те, що ця сільська рада є недобросовісним набувачем майна.
Суди також зсилаються на ст. 638 ЦК України, що договір купівлі продажу, яким я купила майно є не укладеним тому, що я в належній формі досягла усіх істотних умов договору, зокрема, які є необхідними для договорів даного виду (нотаріально не посвідчила та не зареєструвала).
Допоможіть будь-ласка, що мені робити в даній ситуації.
Ще немає відповіді на це питання.
Додав: Ольга

Здравствуйте!подскжите как быть...я с мужем в браке почти 4 года,есть совместтный ребенок,3года,7месяцев...брак регестрирован в белгороде-днестровском,прописка по области.село монаши,проживаю на данный момент и постоянно в коминтерновском районе,муж часто пьет и применяет рукоприкладствие в мою сторону и ребенок все это видит...хочу развестись без его согласия..сил больше терпеть нет...как проще сделать?ехать в белгород и подавать заявление там где расписывались или можно обратиться в ближайщий(коминтерновский,где я живу)ЗАГС??заранее спасибо!
Ще немає відповіді на це питання.
Додав: Светлана

Доброго дня чи можу я оплатити борг за кварплату після надсилання поштою витягу з реєстру про арешт нерухомого майна?
Ще немає відповіді на це питання.
Додав: Женчак Ольга

Доброго дня. Я подала позовну заяву до суду про розірвання шлюбу та зміну прізвища після розлучення. Після винесення судового рішення про задоволення такого позову мені потрібно буде звернутись у Вашу установу для проставлення відміток у паспорт і отримання свідоцтва про розлучення, чи які подальші мої дії?
Ще немає відповіді на це питання.
Додав: Оксана

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz