Юридична допомога
Каталог файлів
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 20.06.2018, 21:35

Головна » Файли » Юридична література

Біленчук - Криміналістика, 1997
[ Викачати з сервера (222.6 Kb) ] 18.11.2011, 00:30

Міністерство внутрішніх справ України

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

Національна академія внутрішніх справ України

Національна юридична академія ім. Я.Мудрого

 

                                                  П.Д.Біленчук

                                                  О.П.Дубовий

                                                  М.В.Салтевський

                                                  П.Ю.Тимошенко

 

   КРИМІНАЛІСТИКА

 

        ПІДРУЧНИК

 

За редакцією академіка П.Д.Біленчука

 

Допущено Управлінням освіти та науки ГУК Міністерства внутрішніх справ України як базовий підручник для слухачів вищих навчальних закладів системи МВС України для підготовки фахівців за освітнім напрямом "Право”

                                                                                            В8В

                    Київ      1997

 

 

ББК

УДК

Схвалено редакційно-видавничою радою Національної академії внутрішніх справ України

 

Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В., Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1997. -  с.

Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях.

Для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників

 

Авторський колектив:

Біленчук П.Д. – вступ, розділи 1-4 спільно з Дубовим О.П., Салтевським М.В., Тимошенко П.Ю., (глава 18 спільно з О.І. Котляревським, глава 19 спільно з А.В.Кофановим)

Дубовий О.Р.П. – розділи 1–4 (спільно з Біленчуком П. Д., Салтевським М.В., Тимошенко П. Ю.)

Салтевський М.В. – розділи 1–4 (спільно з Біленчуком П.Д., Дубовим О.П., Тимошенко П.Ю.)

Тимошенко П.Ю. - глава 14 (спільно з Біленчуком П.Д., Дубовим О.П., Салтевським М.В.).

Рецензенти: доценти кафедри криміналістики В.І.Гаєнко, А.М.Компанієць, Є.І.Макаренко (Університет внутрішніх справ МВС України); доцент кафедри криміналістики і кримінального процесу В.Д.Берназ (Одеський інститут внутрішніх справ); доценти А.П.Самофалов і В.Д.Усенко (Чернігівськн училище внутрішніх справ); кандидат юридичних наук І.І.Вайначій (Національна академія внутрішніх справ України); доцент П.М.Кубрак (Академія Служби безпеки України).

Національна академія внутрішніхсправ України, 1997 П.Д.Біленчук

Національна академія внутрішніх справ України, 1997 О.П.Дубовий

Національна академія внутрішніх справ України, 1997 М.В.Салтевський

Національна академія внутрішніх справ України, 1997 П.Ю.Тимошенко

Національна академія внутрішніх справ України, 1997 В8В

 

Навчальне видання

Петро Дмитрович Біленчук

Олександр Павлович Дубовий

Михайло Васильович Салтевський

Петро Юрович Тимошенко

 

Криміналістика

 

Підручник

За редакцією академіка П.Д.Біленчука

Редактор В.В.Джунь

Художній редактор

Технічний редактор

Коректори

Поз. 2 темплану 1996

Здано до складання              Підписано до друку        

Формат            Гарнітура літературна.

Друк втсокий Ум. друк. арк.          Обл.= вид. арк.          

Тираж          Ціна         Замовлення N

Національна академія внутрішніх справ України

 


КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

 

Вперше слухачі вузів МВС України одержують підручник з криміналістики державною мовою. Це стало можливим лише завдяки змінам у політичному житті – проголошенню незалежної, правової, соборної української держави та розпочатій нелегкій справі її розбудови.(1) Криміналістика є цариною діяльності, що здатна зробити важливий внесок у розв’язання сучасних актуальних проблем боротьби зі злочинністю (профілактика, розкриття і розслідування злочинів).(2)

На переломних етапах розвитку суспільства особливо важливого значення набуває осмислення того великого здобутку вчених, педагогів і практичних співробітників правоохоронних органів у процесі дослідження закономірностей виникнення, зберігання і зникнення слідів злочинів, яке спрямоване на оволодіння новітніми методиками, технологіями і розробками, позитивним досвідом, накопиченими протягом попереднього історичного відтинку, і визначення на цій основі подальшого наукового, освітнього і практичного поступу. Справедливо буде зазначити те, що тільки через теоретичне засвоєння минулого здійснюється науково-технічний прогрес на шляху до науково-прикладного пізнання сучасного та глибокого проникнення в наше майбутнє.(3)

Криміналістика в Україні розвивалася як невід’ємна частина юридичної науки, особливо її спеціальні, прикладні, галузі: кримінологія, кримінальне та кримінально-процесуальне право, судова психологія, правова статистика, адміністративне право, оперативно-розшукова робота тощо. Вона також відображала ті складні криміногенні процеси, що відбувалися в суспільному житті народу. Як особлива форма пізнання складних криміногенних процесів, криміналістика в Україні існувала і розвивалась у тісному взаємозв’язку з суспільно-політичною, громадською, державотворчою, науковою думкою. Всебічний аналіз з цього процесу - одне з важливих як теоретичних, так і практичних завдань.[1]

Загальновідомо, що криміналістична думка завжди звернена до цілком конкретної практичної ситуації, спільноти людей, які перебувають у сфері правових відносин, пов’язаних зі злочином і його результатом.

Багатоликий і надзвичайно складний світ злочинів потребує розпізнавати, уважно вивчати і досліджувати їх з метою профілактики, розкриття та розслідування. Тому автори сподіваються, що цей підручник допоможе осягнути розумом і виконати нелегкі, багатопланові завдання боротьби зі злочинністю.

Концепція підручника базується на програмно-цільовому методі і системно відображає тематично персональний підхід до закономірностей утворення, зберігання і зникнення усієї гами слідів, які пов’язані зі злочинним світом.

Слід підкреслити, що авторський колектив розглядає цей підручник як першу спробу філософського і криміналістичного осмислення закономірностей української криміналістичної освіти, науки і практики в контексті здобутку світової цивілізації, він плекає надію, що вчені, педагоги і досвідчені практики в галузі криміналістики приєднаються до процесу створення нового базового підручника з криміналістики в Україні.

Уведення в навчальний процес курсу "криміналістика” має на меті сформувати систему криміналістичних знань у майбутніх фахівців. За своєю архітонікою, структурою, змістом, методологічною будовою він суттєво відрізняється від подібних курсів, що вивчаються у цивільних юридичних вузах.

Для творчого засвоєння науки криміналістики колектив авторів підготував підручник, де застосував новітній оригінальний підхід до розкриття криміналістичних категорій, понять, законів, виходячи з досягнень вітчизняної і світової криміналістичної думки. Логікою подання матеріалу і змістом підручник націлений на формування у слухачів сучасного криміналістичного мислення. Велику увагу в ньому приділено розгляду новітніх розробок, науково-технічних засобів і методів та новітніх технологій в умовах зростання злочинності, загострення криміногенних явищ.

Криміналістика – багатопланова спеціальна юридична наука. Оскільки криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики, то першочергового значення набуває теоретико-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. На ньому й зосереджено увагу.

Структура підручника, послідовність і взаємозв’язок його частин, розділів і параграфів спрямовані на реалізацію мети авторського колективу – сприяти підготовці нової генерації юристів вищої кваліфікації, здатних розв’язувати надзвичайно складні проблеми боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку молодої правової демократичної держави Україна.

Зміст даного підручника відповідає навчальній програмі, його матеріал систематизовано на сім розділів, що відповідає основним двом частинам курсу.

Підручник може бути рекомендований студентам юридичних факультетів університетів і юридичних інститутів, ад’юнктам, аспірантам, а також працівникам правоохоронних органів.

Усвідомлюючи, що кардинальні зміни, які відбуваються в житті нашої країни, потребуватимуть подальшої розробки і удосконалення викладу курсу "Криміналістика”, автори будуть вдячні за слушні пропозиції, побажання і рекомендації.

Керівник авторського колективу і автори висловлюють щиру подяку за сприяння і допомогу вчителям, колегам, рецензентам рукопису цієї праці: академіку В. С. Дудіку, професору О. О. Поліщуку, професору Н. І. Кліменко, професору В. Є. Коноваловій, професору В. К. Лисиченко, доценту В. І. Гаєнко, доценту В. О. Берназ, доценту А. П. Самохвалову, академіку О. Ф. Ситніку, доценту В. О. Усенко, кандидату юридичних наук І. І. Вайнагій, доценту П. М. Кубраку, академіку П. П. Михайленко.

Автори висловлюють щиру подяку Павлу Бабічу, Василю Біленчуку, Дмитру Біленчуку, Ользі і Павлу Буркам, Тетяні Васіч, Катерині Іванюті, Любомиру Курилко, Федоку Мельничуку, Григорію Прокопенко, Станіславу Радченко, Анатолію Старушкевичу за наукову, організаційну та технічну допомогу при підготовці рукопису підручника.[1] Бахин В. П. Следственная практика: Проблемы изучения и совершенствования. – Киев, 1991. – 105 с.


Повний текст можна завантажити у прикріпленому файлі,

згори тексту "Викачати з сервера"


Категорія: Юридична література | Додав: Vivat_Jus
Переглядів: 1286 | Завантажень: 144 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz