Юридична допомога
Каталог файлів
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:33

Головна » Файли » Юридична література

Вінник, Щербина - Акціонерне право, 2000
[ Викачати з сервера (144.0Kb) ] 18.11.2011, 00:35

Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред.

В.С.Щербини. -К.: Атіка, 2000. -544с.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Вінник О. М. Щербина В. С.

 

АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

За редакцією проф. Щербини В.С.

 

ISBN 966-7714-27-

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для

студентів вищих навчальних закладів (лист № 2/1464 від 11.09.2000)

 

Рецензенти:

    О. В. Дзера, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

    Є. Б. Кубко, доктор юридичних наук, член-кор. Академії правових наук України

 

    Цей навчальний посібник є першим в Україні виданням подібного роду з

акціонерного права. В ньому на підставі аналізу нормативно- правових актів та

спеціальної літератури висвітлюються основні питання створення, функціонування

та припинення діяльності акціонерних товариств, а також особливості регулювання

корпоративних (внутрішньофірмових) відносин у цих товариствах та специфіка

застосування акціонерної форми в процесі корпоратизації, приватизації, при

здійсненні банківської, інвестиційної, біржової діяльності тощо.

 

Для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей,

юристів-практиків, підприємців, працівників органів державної влади та

управління й органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів

акціонерних товариств, акціонерів, широкого кола читачів, котрих цікавлять

правові аспекти акціонерної форми господарювання, в т. ч. питання інвестування в

акціонерні товариства.

 

    Автори:

    кандидат юридичних наук, доцент Вінник О. М. - теми 1-7, 9, 10, Навчально-

методичні матеріали з спецкурсу "Акціонерне право";

    доктор юридичних наук, професор Щербина В. С. - тема 8, загальне редагування

 

ЗМІСТ

 

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ -3.

 

ВСТУП -4.

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -5.

    1. ЗНАЧЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ -5.

    2. АКЦІОНЕРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ -6.

    3. МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН -8.

    4. ДЖЕРЕЛА АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -10.

    5. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА ЯК ІНСТИТУТУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА -17.

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -18.

    1. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ СІ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -19.

    2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ -21.

    3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА В АСША -27.

    4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ -28.

    5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА В СРСР ТА УРСР -30.

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -33.

    1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА -33.

    2. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -35.

    3. КЛАСИФІКАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -36.

    4. ВІДКРИТІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ТА ЗАКРИТІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА -37.

 

ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -43.

    1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ НТОВАРИСТВ -43.

    2. СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ШЛЯХОМ ХЗАСНУВАННЯ -45.

    3. СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ -56.

 

ТЕМА 5. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ -69.

    1. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА (КАПІТАЛУ) АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА -69.

    2. СКЛАД МАЙНОВОЇ БАЗИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА -71.

    3. ДОХОДИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ: ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ, ПОРЯДОК

ВИКОРИСТАННЯ. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА -82.

    4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДИВІДЕНДІВ -85.

    5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АКЦІЙ -89.

    6. УГОДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ -105.

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРІВ -107.

    1. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРА -107.

    2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ АКЦІОНЕРА (В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА, В ПРОЦЕСІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ, В ПРОЦЕСІ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ АКЦІЙ) -112.

    3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ -114.

    4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ -118.

    5. ПОНЯТТЯ МЕНШОСТІ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ТА ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЇХ

ЗАХИСТУ -121. ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ -121.

    1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ -122.

    2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ -123.

    3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) НТОВАРИСТВА -129.

    4. РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (СПОСТЕРЕЖНА РАДА): ФУНКЦІЇ, КОМПЕТЕНЦІЯ,

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ -131.

    5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ФУНКЦІЇ, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК

ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ -135.

    6. ПОСАДОВІ ОСОБИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА -138.

 

ТЕМА 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -140.

    1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ФОРМИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -140.

    2. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ СШЛЯХОМ ЛІКВІДАЦІЇ (ДОБРОВІЛЬНОЇ

ТА ПРИМУСОВОЇ). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ У ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -142.

    3. ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ -149.

 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -150.

    1. ПІДСТАВИ І МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНОЇ СПРАВИ -150.

    2. ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНОЇ СПРАВИ -151.

    3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА СТАДІЇ СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -155.

    4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -156.

    5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА СТАДІЇ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ

ТОВАРИСТВ -162.

 

ТЕМА 10. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ОКРЕМИХ

СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ -163.

    1. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ -163.

    2. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО

МАЙНА -166.

    3. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ -169.

    4. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У СФЕРІ

СТРАХУВАННЯ І ЯК ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ -171.

    5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНІ

ФОНДИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ, ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ -173.

    6. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

(ФОНДОВИХ БІРЖ, ДЕРЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА

АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ") -177.

    7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТИПУ -180.

 

РОЗДІЛ II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З СПЕЦКУРСУ "АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО" -183.

 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО" -183.

    ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -183.

    ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА -183.

    ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -184.

    ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -184. ТЕМА 5. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ -184.

    ТЕМА 6. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРІВ -185.

    ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ НТОВАРИСТВОМ -185.

    ТЕМА 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -185.

    ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -186.

    ТЕМА 10. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В

ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ -186.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ "АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО" -187.

    ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА І АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -187.

    ТЕМА 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -187.

    ТЕМА 3. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

ЙОГО АКЦІОНЕРІВ -187.

    ТЕМА 4. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА -188.

    ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ -188.

    ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ -188.

    ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В

ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ -189.

 

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК ІЗ СПЕЦКУРСУ "АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО" -189.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ -192.

 

ДОДАТКИ -208.

 

    ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВУ БІРЖУ -210.

    ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА -228.

    ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ -254.

    ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ЕЛЕКТРОННОГО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ -267.

    СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА" -282.

 

    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО КОРПОРАТИЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ" -286.

    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ

КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ" -289.

    ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ

ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ -289.

 

    ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (від 5 липня 1993 р. N508 М. КИЇВ) "ПРО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ" -294.

    ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ (Затверджене постановою

Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993р. N508) -294.

 

    ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (ВІД 11 ВЕРЕСНЯ 1996 Р. N1099 М. КИЇВ)

"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ,

ОРЕНДНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ У ВІДКРИТІ

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА -296.

Повний текст можна завантажити у прикріпленому файлі,

згори тексту "Викачати з сервера"


Категорія: Юридична література | Додав: Vivat_Jus
Переглядів: 1332 | Завантажень: 188 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz