Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:40

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ
ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ
Місто ________________ району ____________ області, _____________ дві тисячі десятого року.
Ми, які підписалися нижче: з однієї сторони ____________________________________________, місце проживання: місто ______________________, вул. ___________________________, буд. ________, ідентифікаційний номер __________ (далі - Продавець), та з іншої сторони ________________________, місце проживання: місто _______________, вул. ____________________, буд. ______, ідентифікаційний номер _____________ (далі - Покупець), попередньо ознайомлені нотаріусом із правовими наслідками недодержання при вчиненні правочину вимог закону (зокрема з вимогами щодо недійсності правочину), діючи свідомо, розумно та вільно, у тому числі без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, керуючись главою 54 ЦК України, а також іншими нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок укладення, виконання, зміни та розірвання цього виду правочинів, уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Продавець передає Автомобіль у власність Покупцю, а Покупець приймає
у власність Автомобіль, який має такі характеристики: марка ____, модель _____, номер кузова (шасі, рама) ______, реєстраційний номер _____, зареєстрований за Продавцем "__" ____________ року ____________ МРЕВ і знятий з обліку вказаним МРЕВ "___" ____________ року для реалізації в межах України з наданням тимчасових номерів для разових поїздок _______ (далі - Автомобіль).
1.2. Автомобіль належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ________ N _____, виданого "___" ____________ року _________________ МРЕВ.
2. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Продавець стверджує, що заборгованості зі сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не має, дублікат правовстановлюючого документа він не одержував, у поточному році для нього це перший продаж транспортного засобу, цей договір не є результатом впливу важких для нього обставин і не укладається на вкрай невигідних умовах, а також гарантує, що Автомобіль є особистою приватною власністю Продавця і не є об'єктом спільної сумісної власності подружжя та/або членів однієї сім'ї; в спорі, заставі, в тому числі податковій, не перебуває; іншій особі не відчужений; правами третіх осіб (утому числі правом оренди, найму, позички) не обтяжений; не внесений до статутного капіталу господарських товариств; прихованих недоліків не має; не є предметом спадкового договору.
2.2. Покупець підтверджує, що зміст та правові наслідки заяви Продавця про належність йому Автомобіля на праві особистої приватної власності нотаріусом доведено, а також роз'яснено правові наслідки невідповідності змісту цієї заяви фактичним обставинам, зокрема роз'яснено підстави та наслідки визнання договору купівлі-продажу спільного сумісного майна недійсним, якщо він укладений без згоди другого із співвласників.
2.3. Продавець і Покупець стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього Договору та його правові наслідки; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; волевиявлення сторін є вільним і відповідає внутрішній волі; Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; сторони не обмежені у праві вчиняти правочини, не визнані в установленому порядку недієздатними (повністю або частково); вони не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення Договору на захворювання, не перебувають під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню його суті; вільне володіння українською мовою дозволяє кожному із них правильно зрозуміти зміст цього Договору; вони можуть самостійно прочитати та підписати цей Договір; правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України).

2.4. Покупець довів до відома Продавця, а Продавець взяв до уваги той факт, що грошові кошти, що витрачаються Покупцем на придбання Автомобіля, не є спільною сумісною власністю та є особистою приватною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частину), витрачені на придбання Автомобіля, у тому числі відповідно до статей 65,74 та 97 СК України, ч. 4 ст. 368 ЦК України, відсутні.
2.5. Автомобіль оглянутий Покупцем. Покупець стверджує, що володіє достатньою інформацією про Автомобіль, що набувається, задоволений його технічним станом. Під час огляду Автомобіля будь-яких дефектів, недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, про які не було повідомлено Продавцем не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. За домовленістю сторін продаж Автомобіля вчиняється за _______________ (сума прописом) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього Договору, оскільки сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання (ч. 3 ст. 631 ЦК України). Зазначена ціна відповідає волевиявленню учасників цього правочину, є остаточною і змінам за жодних обставин не підлягає.
3.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий Автомобіль.
3.3. Звітом про експертну оцінку станом на "___" ____________ року, вчиненого експертом _________________ (свідоцтво ________, ліцензія ________), вартість Автомобіля визначена на суму: ___________ гривень.
3.4. Правові наслідки, пов'язані з умисним заниженням дійсної суми Договору, а також зміст статей 192, 212 Кримінального кодексу України сторонам нотаріусом роз'яснено.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов'язки Продавця: передати Автомобіль Покупцю у стані, що оговорений умовами цього Договору; попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль; попередити Покупця про всі відомі йому недоліки Автомобіля; зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніше передачі речі.
4.2. Права Продавця: вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору; вимагати прийняття Автомобіля Покупцем у стані, що оговорений умовами цього Договору; вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.
4.3. Обов'язки Покупця: прийняти Автомобіль від Продавця у стані, що оговорений умовами цього Договору; сплатити встановлену ціну за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.
4.4. Права Покупця: вимагати від Продавця передачі Автомобіля у стані, що оговорений умовами цього Договору; вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором; інші права та обов'язки сторін визначаються згідно з чинним законодавством.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
5.2. У випадку, якщо будь-яка гарантія та/чи заява кожної зі сторін, зазначені в пункті 2 цього Договору, не відповідатиме дійсності, винна сторона має відшкодувати іншій стороні у повному обсязі всі збитки, які вона понесе, включаючи плату за нотаріальне посвідчення цього Договору купівлі-продажу.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Зі змістом статей 215 - 220, 225, 229 - 231, 233 - 235 (правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону), 631 (строк договору), 655 - 697 (загальні положення про купівлю-продаж) ЦК України, статей 60, 65, 74 (щодо підстав виникнення спільної сумісної власності та порядку розпорядження нею) СК України, а також правовими наслідками приховування дійсної продажної вартості відчужуваного Автомобіля сторони нотаріусом ознайомлені. Продавець ознайомлений зі ст. 12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". Покупцеві роз'яснено п. 35 Порядку державної реєстрації(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого у новій редакції Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1371, а також ст. 34 Закону України "Про дорожній рух", згідно з якою Автомобіль підлягає реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції у десятиденний термін.
6.2. Право власності на Автомобіль у Покупця виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору згідно з ч. З ст. 334 ЦК України.
6.3. Договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
6.4. Сторони домовилися, що передача Автомобіля Покупцю не оформляється актом прийому-пере-дачі, наявність підписів сторін на цьому Договорі свідчить про те, що Автомобіль передано у фактичне володіння Покупцю.
6.5. Витрати у зв'язку з укладенням цього Договору сторони несуть у рівних частинах.
6.6. Нотаріусом роз'яснено Покупцю необхідність у десятиденний строк після нотаріального посвідчення цього Договору здійснити державну реєстрацію Автомобіля в органах ДАІ згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.
6.7. Договір укладено у двох примірниках, один з яких призначено для Покупця, другий залишається на зберіганні у справах нотаріуса. Продавцю, за його бажанням, надається нотаріально засвідчена копія договору.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 909 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz