Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:30

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм)
ДОГОВІР
оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) N __
м. ___________________ "___" ______________ 20__ р.
___________________________________________________________________________________,
(найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який надає транспорт)
який іменується далі "Орендодавець", в особі ____________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(посада, П. І. Б.)
який діє на підставі __________________________________________________________________,
(уставу, доручення, положення тощо)
з одного боку, і _____________________________________________________________________,
(найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який орендує транспорт)
який іменується далі "Орендар", в особі _________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(посада, П. І. Б.)
який діє на підставі __________________________________________________________________,
(уставу, доручення, положення тощо)
з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі - Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений у цьому Договорі (далі йменується - "автомобіль"), а також зобов'язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату.
1.2. Під автомобілем розуміється:
1.2.1. Вантажний (легковий) автомобіль марки: __________________________________________
1.2.2. Державний номер: ______________________________________________________________
1.2.3. Дата випуску: __________________________________________________________________
1.2.4. Колір: ________________________________________________________________________
1.2.5. Номер двигуна: ________________________________________________________________
1.2.6. Номер шасі: ___________________________________________________________________
1.2.7. Номер кузова: __________________________________________________________________
1.2.8. Вартість автомобіля: згідно з актом оцінки - ____________________________________ грн.
1.2.9. Право власності Орендодавця підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу _______ ________________________ виданим ___________________________________________.
1.3. Автомобіль не перебуває в заставі.
2. Цілі оренди
2.1. Автомобіль використовуватиметься Орендарем для цілей ______________________________
2.2. Територія поїздок автомобіля ______________________________________________________
3. Порядок передачі автомобіля в оренду
3.1. Автомобіль передається Орендарю за його заявкою не пізніше (не раніше) ________________ після її приймання Орендодавцем до виконання.
3.2. Бажане місце подачі автомобіля зазначається Орендарем у заявці.
3.3. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.
4. Строк оренди
4.1. Строк оренди становить __________________________________________________________.
4.2. Якщо Орендодавець у строк ____________ до закінчення строку оренди не заявить про намір припинити цей Договір, то строк оренди автомобіля продовжується на ____________________________.
4.3. Строк оренди може бути скорочено за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.
5. Орендна плата та порядок розрахунків
5.1. Розмір орендної плати становить: __________________________ в ______________________.
5.2. Плата за подачу транспортного засобу складає _____________________________________.
5.3. Орендна плата вноситься в строк ____________________________, шляхом _____________________________________________________________________________________.
6. Права та обов'язки Сторін
6.1. Орендодавець за цим Договором зобов'язується:
6.1.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.
6.1.2. Протягом усього строку дії цього Договору підтримувати автомобіль у належному стані, включаючи проведення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя.
6.1.3. Забезпечувати своїми силами керування автомобілем і його технічну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначених у пункті 2 Договору.
6.1.4. Забезпечити відповідність екіпажу (водія) і його кваліфікації до вимог звичної практики експлуатації транспорту цього виду та умов Договору.
6.1.5. Нести витрати з оплати праці екіпажу (водія), а також витрати на його утримування.
6.1.6. Страхувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.
Екіпажем (водієм) є працівник Орендодавця. Він підпорядковується розпорядженням Орендодавця щодо керування та технічної експлуатації і розпорядженням Орендаря щодо комерційної експлуатації транспортного засобу.
6.1.7. Проводити технічний огляд автомобіля в ДАІ, перевірку відповідності технічного стану до вимог законодавства, оформляти та сплачувати платежі, пов'язані з проведенням зазначених заходів.
6.1.8. Протягом _________ з моменту отримання заявки Орендаря повідомляти його про результати її розгляду.
6.2. Орендар за цим Договором зобов'язується:
6.2.1. Своєчасно сплачувати орендні платежі.
6.2.2. Нести витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією автомобіля, у тому числі витрати на оплату пального.
6.2.3. Забезпечувати охорону автомобіля в період оренди.
6.3. Орендар за цим Договором має право:
6.3.1. Без згоди Орендодавця в межах здійснення комерційної експлуатації автомобіля від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту, зазначеним у підпункті 2 цього Договору.
6.3.2. Надавати автомобіль у суборенду за письмовим дозволом Орендодавця.
7. Порядок повернення автомобіля
7.1. Повернення автомобіля провадиться за актом приймання-передачі, аналогічним тому, який складається при передачі автомобіля від Орендодавця Орендарю.
8. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
8.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
8.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, для належного виконання зобов'язання.
8.3. У разі прострочення сплати орендних платежів Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ___________ від суми боргу за кожний день прострочення.
8.4. Орендодавець несе таку відповідальність за цим Договором:
у разі прострочення передачі автомобіля в оренду Орендарю - штраф у розмірі _______________, який стягується з орендних платежів, належних до сплати Орендодавцю.
9. Строк дії Договору та інші умови
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
9.2. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
10. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
Орендодавець Орендар
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
___________/__________/ __________/___________/
(підпис) (підпис)
М. П. М. П.


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 938 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz