Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:18

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА
ДОГОВІР
ОРЕНДИ ЖИТЛА

м. _________________ "___" ________________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
громадянин ____________________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я та по батькові Орендаря)
що проживає за адресою: ________________________________________________,
(вказати місце проживання)
(надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди житла (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві житла для проживання у ньому на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату.
1.2. Під житлом у цьому Договорі розуміється квартира (надалі іменується "квартира, що орендується"):
1.2.1. Адреса: ____________________________________________________.
1.2.2. Загальна площа: ____________________________________________.
1.2.3. Житлова (корисна) площа: ____________________________________.
1.2.4. Поверх: ____________________________________________________.
1.2.5. Кількість кімнат: ____________________________________________.
1.2.6. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: _________________________________________________________.
1.2.7. Недоліки квартири, що орендується: ___________________________.
1.3. Строк орендного користування за цим Договором становить ___________.
1.4. За згодою Сторін орендна плата за орендне користування квартирою, що орендується (плата за користування житлом), за цим Договором становить ___________________________________ грн. за місяць.
1.5. До складу орендної плати, визначеної в п. 1.4 цього Договору, включаються пропорційно до площі квартири, що орендується, витрати на обслуговування і ремонт будинку, в якому знаходиться квартира, що орендується, і самої цієї квартири, а також витрати на оплату комунальних та інших послуг, електроенергії.
1.6. Квартира, що орендується, призначена для проживання у ній Орендаря, а також інших осіб, які постійно проживають разом із Орендарем, а саме: _______________________________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Орендодавець за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
2.1.1. Надати квартиру, що орендується, в орендне користування Орендарю в придатному для постійного проживання стані.
2.1.2. Забезпечувати надання комунальних послуг Орендареві шляхом _________________.
2.1.3. Здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт житла.

2.2. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
2.2.1. Використовувати квартиру, що орендується, у відповідності до її цільового призначення, тобто використовувати її лише для проживання, а також забезпечувати збереження квартири, що орендується, та підтримувати її в належному стані.
2.2.2. Дотримуватися вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.
2.2.3. Своєчасно, в строк ________________, повідомляти Орендодавця про виявлені несправності елементів квартири (комунікації, сантехніки тощо), що орендується, і будинку, в якому знаходиться названа квартира шляхом ________________.
2.2.4. Не пізніше останнього дня кожного місяця орендного користування квартирою, що орендується, вносити орендну плату у розмірі визначеному в цьому Договорі шляхом ___________________. У випадку прострочення сплати орендної плати за цим Договором Орендар сплачує пеню у розмірі ________________ від суми боргу за кожний день прострочки.
2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час у квартиру, що орендується, представників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири, що орендується. Вищевизначений перелік приводів для допуску Орендодавця або його представників до квартири, що орендується, не підлягає поширювальному тлумаченню.
2.2.6. Здійснювати у разі необхідності поточний ремонт квартири, що орендується.
2.2.7. Не проводити реконструкцію квартири, що орендується, без письмової згоди Орендодавця.
2.2.8. Звільнити квартиру, що орендується, після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування протягом ___________.

3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Орендодавець за цим Договором має наступні права:
3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.
3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення орендної плати.
3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення квартири, що орендується, після закінчення строку орендного користування.
3.1.4. Продати Орендареві квартиру, що орендується.
3.2. Орендар за цим Договором має наступні права:
3.2.1. Вселити в квартиру, що орендується, без спеціальної згоди на це Орендодавця осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору.
3.2.2. Вселити в квартиру, що орендується, за згодою Орендодавця та осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору, інших осіб для постійного проживання у квартирі, що орендується.
3.2.3. Вселити в квартиру, що орендується, за згодою Орендодавця та осіб, які визначені у п. 1.6 цього Договору, інших осіб для тимчасового проживання у квартирі, що орендується.
3.2.4. Реалізувати своє переважне право на переукладення цього Договору та переважне право на придбання у власність квартири, що орендується.
3.2.5. Вимагати разом із особами, які визначені у п. 1.6 цього Договору, замінити себе у якості Орендаря іншою повнолітньою особою із тих осіб, що визначені у п. 1.6 цього Договору (за згодою такої особи).

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Орендодавця.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦЯ
Керівник ____________/__________/

м. п.
ОРЕНДАР
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

СТОРІН

ОРЕНДАР _______________/____________/
Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 960 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz