Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:41

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ
ДОГОВІР N ___
ПРО НАДАННЯ БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ

м. _____________________ "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Позикодавець") в особі _________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,

та
громадянин України ______________________________________________,
(вказати прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: _________________________________________________
(вказати місце проживання )
і перебуває із Позикодавцем у трудових відносинах на підставі _________________
(надалі іменується "Позичальник"), з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір безпроцентної позики (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти на безпроцентній основі (надалі іменується "позика"), а останній зобов'язується використати за цільовим призначенням та повернути позику в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. Цільове призначення позики _____________________________________.
_______________________________________________________________________.
3. Розмір позики складає _______________________________ грн., ______ коп. (____________________________________________________________________________________________________________________________ гривень, _____ коп.).
4. Позика надається шляхом передання готівкових коштів Позичальнику під час підписання Сторонами цього Договору.
5. Підписання цього Договору Позичальником підтверджує факт одержання ним від Позикодавця позики в розмірі, зазначеному в п. 3 цього Договору.
6. Строк повернення позики складає ________ (________________________) календарних місяців, починаючи з ________________ 20__ року.
7. Позика підлягає поверненню шляхом щомісячного утримання з заробітної плати Позичальника нижчезазначених сум:

Місяць, рік Сума Місяць, рік Сума Місяць, рік Сума
Разом:
8. Строк та інші умови повернення позики можуть бути змінені тільки за домовленістю Сторін, окрім випадків прямо визначених у цьому Договорі.
9. Строк повернення позики може бути скорочений в односторонньому порядку за бажанням Позичальника. Позичальник має право достроково повернути позику повністю або частково. У цьому випадку повернення здійснюється шляхом внесення Позичальником відповідних сум грошових коштів в касу Позикодавця чи шляхом збільшення, у відповідності до письмової заяви Позичальника, розміру сум, що підлягають утриманню з заробітної плати Позичальника, але не більше розмірів утримання із заробітної плати, що дозволенні чинним законодавством України.
10. У випадку звільнення Позичальника з роботи (з ініціативи адміністрації чи за власним бажанням Позичальника) - тобто у випадку припинення трудових правовідносин між Позичальником та Позикодавцем - до моменту повернення всієї суми позики, наданої Позичальникові відповідно до цього Договору, сума неповерненого залишку підлягає обов'язковому поверненню Позичальником негайно шляхом ______________.
11. У випадку порушення цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
12. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
13. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
14. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
15. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.
16. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
17. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється печаткою Позикодавця.
18. Цей Договір є укладеним і набуває чинності з моменту передання позики Позикодавцем Позичальникові.
19. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
20. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ПІДПИСИ

За Позикодавця
Керівник _____________/___________/
м. п. ПОЗИЧАЛЬНИК
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

СТОРІН

За Позичальника
____________/____________/
Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 1538 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz